Våre webhotell pakker!

Webhotell.no hjelper deg å være på nett!

Et webhotell er selve lagringsplassen på en server hvor du kan lagre din webside. På et webhotell kan du også opprette e-postkontoer og databaser. Vi tilbyr webhotell med Linux operativsystem og Cpanel kontrollpanel.


Alle tjenester som tilbys av Webhotellshop skal kun benyttes til lovlige formål. Overføring, lagring, eller visning av data eller annet materiale som bryter med Norsk lov er forbudt. Dette inkluderer blandt annet materiale som truer enkeltpersoners eller rikets sikkerhet, eller materiale som er opphavesbeskyttet eller beskyttet av andre lover. Kunden er inneforstått med at Webhotellshop holdes utenfor ethvert søksmål som kunden selv har forskyldt ved brudd på dette reglement, eller tvister hvor kunden trer inn i konflikt med en tredjepart.

Eksempler på materiale eller tjenester som ikke er tillatt på Webhotellshop's servere:
- Piratkopiert programvare
- Warez sider
- Torrent tracking
- Direct Connect hub
- Programvare, dokumenter eller arkiver for hacking, o.l.
- Pornografi som strider med Norsk lov
- Distribusjon av musikkfiler eller annet materiale hvor kontoholderen
(kunde) ikke innehar den originale opphavsretten.

Materiale som bryter med disse standardene vil fjernes av Webhotellshop uten forvarsel.

Hosting av følgende tjenester fra serveren ansees også som brudd på vilkårene:

- Utsending av spam mail. Utsending av masse-e-post til tilfeldige mottakere (spam) er strengt forbudt fra våre servere. Dette inkluderer også mail programmer som Optin Optout eller lignende og e-post fra sådane som direkte eller indirekte referer til et domene tilhørende et Webhotellshop webhotell.

- Misbruk av servere. Alle forsøk på å forstyrre eller skade Webhotellshop's servere eller kunder er strengt forbudt. Dette inkluderer blandt annet;
- Innlogging på annen persons webhotell konto uten eierens tillatelse.
- Anskaffelse av tilgang til data eller tjenester som ikke tilhører kunden.
- Forsøk på å scanne eller teste sårbarheten på noe system eller nettverk.
- Tukling, modifisering, hacking eller på annen måte overstyring av
sikkerhets- og autentiserinstiltak uten tillatelse.
- Bevisst overføring av materiale som inneholder virus, trojaner, ormer, "timebombs", cancelbots eller andre programmer eller rutiner med hensikt i å skade, ødelegge, forstyrre eller lamme en maskin, dets operativsystem eller nettverks funksjonalitet.
- Forsøk på å "sniffe" eller plukke opp overførte data fra andre systemer.
- Forstyrrelser mot andres tjenester, webhotell, nettverk eller annet ved bruk av bevisst overbelastning som f.eks. DoS angrep, flooding, "mailbombing" eller stopping.

Du som kunde er ansvarlig for alt materiale og alle tjenester som gjøres tilgjengelig fra ditt webhotell.

Bruk av kundeopplysninger
Et Webhotell-abonnement hos Webhotellshop inkluderer automatisk registrering av navn, adresse og epost i Webhotellshop's e-post mailing liste. Kunder, som ikke ønsker en sådan registrering, skal selv gjøre Webhotellshop oppmerksom på dette enten via epost eller ved bestillingsformularen. Webhotellshop sin mailingliste vil kun benyttes til utsendelse av viktige driftsmeldinger og ved viktige endringer i domenepolitikk etc. Dette vil normalt begrense seg til noen få meldinger i året.

Kommersiell reklame via epost - Spam
Uoppfordret kommersiell reklame er ikke tillatt via epost, og vil resultere i suspensjon eller oppsigelse etter vurdering av Webhotellshop´s ledelse. Kommersiell reklame er ikke velkommen i de fleste Usenet diskusionsgrupper og epost mailinglister. Upassende utsending kan resultere i suspensjon eller oppsigelse av tjenester levert av Webhotellshop. Se i nyhetsgruppens eller mailinglistens charter om reklame er tillatt. "Spamming", eller utsendelser av beskjeder til mange brukere uten at brukere har meldt seg på din mailingliste er uetisk og vil føre til stenging av webhotellet og epostkontoene hos oss. Før du sender ut masseutsendelser av e-post så må du forsikre deg om at hver enkelt bruker har bedt om å få informasjon fra din mailingliste og at du i tvilstilfeller kan dokumentere at brukeren har meldt seg på din mailingliste

Misbruk av trafikk og diskplass.
Våre kunder har begrenset trafikk og skal betale for ytterligere trafikk. Ved usannsynlig stor trafikk, vil kunden bli kontaktet og underrettet, og sidene vil bli undersøkt. Webhotellshop.no forbeholder seg rett til å kreve á-konto trafikkavgift, hvis vi ser at trafikken vil koste kunden adskillige tusener kroner pr. måned. I disse tilfeller vil vi sannsynligvis forhandle frem en ny kontrakt med kunden. Dette hender kun i svært sjeldne tilfeller, og vil normalt kun forekomme hvis man har noe meget ettertraktet liggende på hjemmesidene. Hensikten med Webhotellshop's webhotell, er ikke å fungere som ekstern diskplass for elektroniske/binære filer (zip og lign.) som kan lastes ned, men som en fremvisningsplass av hjemme- sider for næringslivet. Ønskes filarkiver til fri nedlasting kan dette arrangeres i samarbeide med Webhotellshop. Det er således ikke tillatt å ha store filarkiver, herunder shareware, liggende til fri nedlasting. Det er allikevel akseptabelt å ha filer liggende lagret for nedlasting dersom en holder seg innenfor de grenser som er oppgitt for trafikk for de forskjellige webhotell løsningene. Enhver kunde, som overtreder Webhotellshop`s betingelser for misbruk av diskplass/trafikk, vil bli pålagt de derved forbundne omkostninger. Enhver kunde, som selger sin diskplass uten at kontrakten uttrykkelig beskriver, at dette er tillatt, vil få en advarsel, oppsigelse eller suspensjon.

Betaling
Alle konto/tjenester installeres etter bestilling. I visse tilfeller kreves forskuddsbetaling. For å bestille tjenester av oss kreves det at kunden enten er ett foretak og/eller er myndig og over 18 år. Installasjonsomkostninger kreves for alle nye kontoer eller vesentlige endringer, og kan ikke refunderes. Alle priser er garanteret på betingelsene ved forskuddsbetaling. Webhotellshop forbeholder seg retten til å endre prisene til enhver tid. Kunden er ansvarlig for at det betales for en service, fra denne er etablert og til den er oppsagt skriftlig. Domener som ikke skal fornyes for følgende år må sies opp minimum 1 måned før domenet utgår da det ellers blir automatiskt fornyet for 1 år. Alle betalinger skal skje i Norske kroner med mindre annet er avtalt. For fakturaer pålydende under kr 5000,- totalt beregnes det ett fakturagebyr på kr 40,-

Stengning
Dersom ett eller flere av punktene i denne avtalen misligholdes vil tjenesten bli midlertidig stengt frem til forholdet er rettet opp. Dersom forholdet ikke er rettet opp innen rimelig tid vil tjenesten permanent stenges. En stenging blir å anse som en oppsigelse slik at Brukerens betalingsforpliktelser gjelder til datoen stengingen utføres.

Angrerett
Angreretten gjelder i 14 dager fra bestillingstidspunktet. Angreretten gjelder ikke registrerte domenenavn eller tileggstjenester. Angreretten kan benyttes ved skriflig Brev, E-post og Fax.

Oppsigelse
Webhotellshop forbeholder seg retten til å si opp en tjeneste til enhver tid, med 1 måneds varsel. Alle gebyr/leieavgifter m.v. som er betalt forut, vil bli forholdsmessigt tilbakebetalt, hvis Webhotellshop benytter sin rett til oppsigelse. Hvis oppsigelsen skyldes at kunden overtreder de til enhver tid gjeldende betingelser, vil det ikke skje noen refundering, og oppsigelse kan iverksettes umiddelbart. Enhver overtredelse av betingelsene, som resulterer i ekstra omkostninger, vil bli pålagt kunden (f.eks. harddiskplass, trafikk m.m.) Kunder kan til enhver tid si opp webhotellet og domenenavnet med en -1- måneds varsel.En oppsigelse skal skje pr. brevpost, e-post eller fax med en gyldig underskrift og angivelse av navn/adresse. Tjenesten er et løpende abonnement som løper fram til oppsigelse er mottatt fra Bruker.(Evt. flytting til annet web-hotell skal oppgis med eier av nytt web-hotell.) Tilbakebetaling vil skje senest 15 dager etter iverksettelsen av oppsigelsen.

Erstatningsansvar
Våre harddisker kopieres til backup minst en gang i måneden. Vanligvis taes det backup ukentlig. Webhotellshop er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap av data, driftsforstyrrelser,systemsvikt, tap av arbeidsfortjeneste m.v., men vil med denne service kunne holde rimelig backup-mulighet klar, hvis dette skulle forekomme. Alle kunder bør ha en oppdatert backup av deres hjemmesider/grafikk liggende lokalt. Skulle serveren gå ned, vil dette bli rettet hurtigst mulig innen for normal arbeidstid. Hvis vi ikke er i stand til å levere denne service fra dag til dag, vil kundene kunne kreve forholdsvis motregning ved neste fakturering eller kreditnota. Ertattningsbeløp vil ikke under noen omstendigheter beløpe seg til sum større enn det beløp som er fakturert for den eventuelt ikke leverte tjenesten av Webhotellshop.

Falsk bestilling
Med en falsk bestilling menes en bestilling i en annen persons navn, uten dennes uttrykkelige overensstemmelse. Forsøk på falske bestillinger anmeldes til politiet av Webhotellshop.no

Server vedlikehold og nedetid
Webhotellshop vil bruke alle sine ressurser på å tilby tjenestene 24 timer i dønet, 7 dager i uken. Kunden er inneforstått med at tjenestene allikevel kan være nede fra tid til annen av forskjellige årsaker - det være seg periodevise vedlikehold av servere, oppgraderinger, eller uforutsigbare feil som er utenfor Webhotellshop's herredømme. Dette kan for eksempel gjelde midlertidige brudd på forbindelser i internett, hacker-angrep på nettverket, overbelastning av trafikk eller annen svikt utenfor vår kontroll. Webhotellshop står ikke til ansvar for nedetid som forårsakes av hacking, virusangrep, DoS angrep, eller av kunder og deres handlinger.

Brudd på vilkårene i denne avtalen vil ikke resultere i noen form for tilbakebetaling.